Začínáme s TradeStation (díl 2.)

Při kliknutí na ikonu TradeStation (TS) se objeví přihlašovací okno. Po zadání přihlašovacího jména (User Name) a hesla (Password) klikněte na tlačítko „Live Trading“ pro přihlášení do reálného/live účtu. Nebo kliknete na „Simulated Trading“ pro přihlášení do demo účtu. POZOR! Pokud po vyplnění User Name a hesla máčknete ENTER, tak se automaticky přihlásíte do live účtu.

Po přihlášení se objeví dialogové okno, v kterém získáte informaci, zda jste se přihlásili na reálný účet, nebo na demo účet (Sim). Pokud si nejste jistí, na který účet jste se přihlásili, stačí se podívat na spodní lištu.

Demo účet je označen modře. Reálný účet je zelený. Zelený je i status „Data“. To znamená, že platforma je připojena a přijímá data. Pokud by byly data prosvíceny červeně, tak by to znamenalo, že platforma není připojena a že nepřijímá živá data.

Při úvodním přihlášení do platformy můžete zvolit i přihlášení „WORK OFFLINE“. Touto volbou se přihlásíte do platformy, nicméně není možné stahovat aktuální data, zadávat příkazy atd. Tuto volbu využijeme hlavně pro testování na historických datech.

Teď, když jsme přihlášení, se můžeme podívat na to, jak platforma vypadá:

Menu Bar – zde najdete kompletní menu a volby pro celou platformu. Struktura je prakticky totožná se strukturou a vzhledem jako u jiných aplikací.

Tool Bar – obsahuje ikony vztahující se k aktuálnímu oknu. Tool Bar je nastavitelný jako u jiných aplikací tzn. můžete přidávat či ubírat ikony dle vlastní volby a potřeb.

Order Bar – slouží pro ruční zadávání obchodních pokynů. Vlevo je přepínač pro jednotlivé typy instrumentů: Akcie (Equities), Opce (Options), Futures a Forex.

Position Graph Bar – pokud máte otevřené nějaké pozice, tak je naleznete zde.

Shortcut Bar – můžete přepínat mezi „Tools“ (Nástroje) nebo „Help“ (Nápovědou). V rámci nástrojů nejdeme ikony hlavních aplikací. Po kliknutí se buď otevřou v novém okně, nebo se zobrazí ve „Workspace Area“.

Status Bar – obsahuje sumarizaci týkající se účtu a statusy

Workspace Area – Hlavní plochy, kde může otvírat jednotlivá okna s grafy, tabulkami, analýzami apod. Přes menu File … Open new workspace … můžete otevřít nový list, do kterého můžete následně vložit jeden či více grafů, oken. Každý workspace můžete uložit a pojmenovat.

V obrázku výše vidíte, jednotlivé listy (workspacy). V rámci jednoho listu (workspacu) můžete mít několik oken (grafů, tabulek apod.). Můžete si vytvořit libovolný počet workspaců. Pokud si vytvoříte vlastní workspace na míru je dobré si ho uložit. Pak ho můžete kdykoliv vyvolat.

 

Můžou nastat situace, kdy potřebujete vidět naráz více informací. Můžete sice dát do jednoho workspacu třeba 10 grafů, ale vizuální zobrazení a kvalita grafů bude omezená, neboť grafy budou velmi malé. Řešením je druhý či další monitory. Tradestation umožňuje vytvořit několik tzv. „Desktops“ v menu File … New desktop. Můžete mít tedy více desktopů a ty nechat zobrazovat na dalších monitorech. Můžeme tedy pracovat s několika desktopy a v jejich rámci mít několik workspaců.

Když to shrneme, tak můžeme mít několik desktopů. Každý můžeme nechat zobrazit na jednom monitoru a v rámci jednotlivých desktopů (monitorů) si můžeme nastavit libovolné grafy, tabulky atd. Vytvoření vlastního nastavení obchodního prostředí může zabrat dost času a určitě to nechceme dělat pokaždé znovu, a proto je dobré si vše ukládat. TS nám navíc může pomoci tím, že si můžete nastavit automatický backup (zálohování) našeho nastavení.

Další vychytávkou oproti MT4 je propojování jednotlivých grafů, tabulek apod. Dobře je to vidět na obrázku níže. Jedná se o workspace, v kterém máme zobrazený graf, TS matrix, Market Depth (hloubku trhu) a cenu a objem prodaných akcií firmy Google. Pokud bychom chtěli tato data zobrazit pro jinou akcii, museli bychom nejprve kliknout na graf a přepsat ticker na jinou akcii. V ostatních oknech by však zůstala data pro Google, tzn. museli bychom kliknout na Matrix a přepsat ticker, potom na Time&Sale a stejně tak na Market Depth. Vše se však dá udělat jednodušeji, pokud propojíme jednotlivá okna. Propojení je naznačeno níže výběrem zeleného symbolu “S” v příslušných oknech. Kliknutím na toto propojovací tlačítko si můžete vybrat z několika barev. Lze tak propojit např. dvě okna zeleně a dvě okna červené. Okna tak budou reagovat na změny v symbolech stejně barevně označených oken. Lze tak dosáhnout toho, že některá okna reagují odlišně dle vašich potřeb.

To je v kostce to nejzákladnější k nastavení obchodního prostředí v TS. TS má velmi pestrý a široký počet voleb a nastavení a proto je potřeba vše důkladně ozkoušet. V příštím díle se podíváme na to, jak zadávat obchodní příkazy.

<<< předchozí díl                                                                                          následující díl >>>