Zadávání příkazů v TradeStation (díl 3.)

Dnes si krátce ukážeme jak zadat diskrečně pokyn/příkaz v platformě TradeStation. Ačkoliv většina čtenářů tohoto webu se zajímá o forex, my si ukážeme zadání pokunu u akcii (Equities), neboť zadání pokynu je více variabilní a řada z vás nebude používat obchodování jen pro forex.

V TradeStation Order Bar tedy vybereme záložku “Equities”, pro forex bychom zvolili záložku “Forex” popř. lze ještě vybrat opce (Options) nebo futures.

 

Symbol – zde zadáte symbol/ticker akcie, opce, futures kontraktu či měnového páru

Kliknutím na “Křížek” či “Dolar” přepnete zadávání “Počtu kontraktů” na objem v dolarech a obráceně.

Quantity – zde zadáte počet kontraktů/akcií, popřípadě objem investované částky, pokud máte přepnuto na “Dolar”.

P – kliknutím na “P” se doplni do pole “Quantity” aktuální objem vaší otevřené pozice pro zadaný Symbol. To se hodí v případech, kdy máte např. nakoupeny akcie určité společnosti a chcete je všechny prodat. Nemusíte ručně vypisovat počet a jen kliknete na “P”.

Limit Price – slouží pro zadání limitní hladiny ceny pro příkazy typu: Limit a Stop Limit. Pro zvyšování či snižování ceny lze použít šipek

Auto

 

Stop Price – slouží pro nastavení Stoplossu, ceny na které vystoupíme z obchodu.

 

Order Type – zde lze zadat typ příkazu: Limit, Market, Stop Limit a Stop Market

 

Route – způsob trasování příkazu, TS nabízí i kromě přímého trasování i inteligentní procesování příkazů a hledání nejlepší varianty procesování/exekuce příkazů

 

Duration – nastavení délky platnosti pokynu/příkazu

 

Account No. – nastavení účtu, z kterého se má příkaz provést, pokud máte více účtů u TS, tak zde zvolíte ten, z kterého se mají použít peníze

Pod základními parametry příkazu naleznete jednotlivá tlačítka pro provedení exekuce:

Buy – odešle příkaz/pokyn pro realizaci long pozice/nákup daného instrumentu

Sell – odešle příkaz pro ukončení otevřené long pozice

 

Sell Short – odešle příkaz pro prodej daného instrumentu / vytvoření short pozice

Buy to Cover – vytvoří nákupní příkaz pro likvidaci otevřené short pozice

 

OCO/OSO – Order Cancel Order nebo Order Send Order

Stage – přednastavení příkazů pro pozdější využití/odeslání v TradeManagerovi

 

Default – vymaže všechny zadané hodnoty příkazu a vrátí je na původní úroveň

Advanced – umožňuje nastavení dalších funkcí, jako např. trailing stop apod.

V založce Futures a Forex jsou pouze tlačitka Buy a Sell.

V posledním řádku vidíme aktualní informace o cenách: B = bid cena, L = poslední cena, za kterou se realizoval obchod, A = ask cena

V okamžiku, kdy zadáme více pokynů, potřebujeme mít přehled o jejich stavu. K tomu slouží TradeManager:

Zde vidíte všechny podané pokyny a jejich status, zda jsou realizované, zrušené, či čekají. A samozřejmě zde vidíte objemy a všechny další parametry, které jsme při zadávání pokynu nastavili.

 

TradeManager má celkem devět záložek:

Orders – zobrazuje příkazy daného dne a jejich status. Dají se zde vyhledávat i historické pokyny

Average Price – zobrazuje průměrné nákupní a prodejní ceny daného dne. Dají se zde vyhledávat i historické průměrné ceny

Staged Orders – zobrazuje předpřipravené a neodeslané pokyny. Můžete je zde přímo upravovat a odeslat k exekuci

Positions – zobrazuje všechny vaše otevřené pozice a jejich status

Strategy orders – zobrazuje všechny aktuální i hypotetické příkazy, které jsou generovány automatickými strategiemi, které máte nastavené v TS

Strategy positions – zobrazuje všechny aktuální i hypotetické pozice, které jsou generovány automatickými strategiemi, které máte nastavené v TS

Balances – ukazuje aktulní zůstatky vašich účtů

Messages – zobrazuje infrmace o nalogování, exekuci příkazů atd.

V příštím díle si ukažeme, jak na grafy v TS.

<<< předchozí díl                                                                                          následující díl >>>