Základy MQL4 aneb mimimum pro programování (díl 2.)

Než se pustíme do programování, chtěli bychom s vámi projít pár základních pojmů, které je nezbytné znát.

 

Komentáře:

Komentáře budeme používat pro lepší orientaci v textu. Pokud bude komentář pouze jednořádkový, umístíme před něj dvě lomítka. Pokud budeme potřebovat napsat delší text na více řádků, tak použijete lomítko a hvězdičku na začátku a na konci textu

// jednořádkový komentář

/* víceřádkový komentář

*/

 

Identifikátory:

Jde o pojmenování proměnných, funkcí a typů dat. Pro identifikátory platí určitá omezení. Jejich délka nesmí přesáhnout 31 znaků. Lze používat číslice 0-9, velká a malá písmena a-z, A-Z, symbol podtržení (_). První symbol nesmí být číslice a nesmí kolidovat s žádným vyhrazeným slovem.

Vyhrazená slova, která nelze použít pro pojmenování proměnné:

Datové typy: bool, color, datetime, double, int, string, void

Paměťové třídy: extern, static

Operátoři: break, case, continue, default, else, for, if, return, switch, while

Ostatní: false, true

Tato klíčová slova jsou v rámci MQL4 vyhrazena pro určité úkony, které si popíšeme později.

Příklad jak pojmenovávat proměnné: PT_prvni; SMA120, autotrailing_5896 apod.

 

Datové typy:

int (Integer) – celá čísla

bool (Boolean) – má hodnoty true nebo false

string (String) – řetězce

double (Floating-point number) – čísla s desetinným místem

color (Color) – barva

datetime (Datetime) – datum a čas

Typy datové typy budeme používat pro zadávání hodnot (konstant). Nejčastěji budeme používat datové typy int, double a string.

 

Operace:

MQL4 pracuje se standardními aritmetickými operacemi, tak jak je běžně známe:

Součet hodnot a = b + 3;

Rozdíl hodnot a = b – 2;

Změna znaménka a = -a;

Součin hodnot a = b * 4;

Podíl hodnot a = b / 6;

Přičtení 1 k proměnné a++;

Odečet 1 od proměnné a–;

Zvláštností je přičtení jedničky k proměnné či odečtení jedničky. Pamatujte však, že tyto operace nemůžeme běžně používat s ostatními operacemi tzn. rovnice a = (b++)*4 je neplatný výraz.

 

Často budeme využívat i tzv. porovnávací operace:

Pokud testujeme, zda je a rovno b a == b;

Pokud testujeme, zda a se nerovná b a != b;

Pokud testujeme, zda je a menší než b a < b;

Pokud testujeme, zda je a větší než b a > b;

Pokud testujeme, zda je a menší nebo rovno než b a <= b;

Pokud testujeme, zda je a větší nebo rovno než b a >= b;

Bez nich se neobejdeme asi u žádné EA.

 

Operandy:

Kromě klasických operandů, které známe, jako jsou +, -, *, /, <, >, <=, >= je dobré znát následující operandy:

rovná se = =

nerovná se !=

and (a) &&

or (nebo) ||

 

Operátory:

Jsou užitečné výrazy, které nám pomohou při strukturování našich budoucích programů. Mezi nejznámnější patří: break, continue, return, if, if-else, switch, while, for a další. Mohli bychom je zdlouhavě popisovat, ale nejsme si jistí, zda byste je plně pochopili, bez toho aniž byste viděli jejich praktické využití. Proto se k jednotlivým operátorům vrátíme až tehdy, až je budeme prakticky využívat pro tvorbu naší EA.

Tak nevíme, jestli jsme některé z vás již neodradili. Již druhý díl a stále nic hmatatelného o programování EA. Ale nebojte, to co jsme dnes popisovali je naprosté minimum toho, co je potřeba vědět, abychom mohli začít programovat první EA. Profesionální programátoři by se nám vysmáli, a řekli by mi, že to není ani zlomek znalostí, které potřebujete k vytvoření EA, ale věřte nám, že to bude stačit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *